Home » Søke plass

Søke plass


Det foretas kontinuerlig opptak i samsvar med de til enhver tid ledige plasser. Hovedopptaket har imidlertid søknadsfrist den 1. mars hvert år.

Steinerbarnehagen i Tromsø deltar i kommunens system for samordnet opptak (søknad). Styret har delegert opptaksmyndighet til styrer i barnehagen. Kommunen er klageinstans ved opptak.

Ved inntak foretas det en helhetsvurdering utfra følgende:

-Gruppesammensetningen med hensyn til alder og kjønn.
-Søker har søsken med plass i Steinerbarnehage eller Steinerskole.
-Søker er barn av ansatte i Steinerbarnehage eller Steinerskole.
-Søker har gått i Steinerbarnehage tidligere eller vil sannsynligvis komme til å fortsette i Steinerskole.
-Søker har foresatte med interesse for Steinerpedagogikk.
-Barnet bør fylle 1 år i løpet av opptaksåret.
-Søkers rangering på venteliste.

Barnehagens primære målgruppe er barn av steinerpedagogiske interesserte foresatte, men vi ønsker også andre velkommen, også utenfor kommunens opptakskrets.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *