Home » Kontakt

Kontakt

Steinerbarnehagen i Tromsø
Kveldroveien 17b
N-9007 Tromsø

Telefon: +47 77 68 25 61
Mobil: +47 94 25 98 39
Epost: styrer@steinerbarnehagentromso.no

Organisasjonsnummer: 971 484 209
Kontonummer: 4700 020 8945


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *