Home » Barnehagens årsplan

Barnehagens årsplan

En steinerbarnehage skal være et sted for trivsel og vekst og glade unger! Hos oss står leken og det gode samværet i fokus. Hver dag har sine kunstneriske og nærende aktiviteter, økologisk mat og matlaging i fellesskap, sang og eventyr, maling og bevegelse. Dagene har sin rytme, og gjennom året følger festene hverandre som perler på en glitrende snor; høstfest og Mikaels dragekamp, lanternefest og advent, solfest og samenes dag, karneval, påske, pinse og sommerfest. Hver fest bæres av praktiske og kunstneriske forberedelser, opplevelser for alle sanser, for fellesskap i forventning, nærvær og etterklang – og etter hvert gjenkjennelsens fryd. Hver dag har sin rytme, som også uka og måneden. Rytmen bærer, men har samtidig den bevegeligheten som gjør dagen og året levende rikt og nytt og samtidig kjent og kjært.

Barna utfolder seg i leken, med gode naturlige materialer, i vakre omgivelser. Farge, form, klang, duft og smak – alt nærer barnet og gir stimulans til vekst og utfoldelse og god helse.

Steinerbarnehagens årsplan kan du se her:

Årsplan_2020_2021

Barnehagens satsingsområde 2020/2021 er årstidsfestene, de kulturelle og naturlige rammene og aktivitetene knyttet til disse.