Steinerbarnehagen i Tromsø

Steinerbarnehagen i Tromsø har holdt til i Kveldrovegen 17 siden 1992. Vi har to avdelinger; en storbarnsavdeling med plass til 18 barn i alderen 3-6 år og en småbarnsavdeling med plass til 9 barn i alderen 0- 3 år. (Utvidelse fra høsten 2018!)

Vår barnehage er:

  • varm, vennlig og menneskelig
  • vektlegger nærhet til naturen
  • har økologisk mat og naturmaterialer
  • gir rom for lek og kreativ utfoldelse
  • er opptatt av at barna får næring til alle sanser 
  • gir plass for eventyr, musikk og bevegelse
  • har en praktisk og kunstnerisk profil
  • opptatt av at barna skal ha vakre omgivelser
  • pleier den gode kontakten mellom foreldre, barn og ansatte; sammen skaper vi gode hverdager!

Steinerbarnehagen er en ideell barnehage som legger vekt på lek og kreativ utfoldelse. Vi har økologisk, varm mat hver dag – og barna får være med å lage. På vår ukentlige turdag går vi sammen til Folkeparken eller Telegrafbukta, der vi koser oss i timesvis med treklatring, spikking, bål og grillmat.

Barnehagen vår har et spesielt fokus på mat; barna får varm, næringsrik, hjemmelaget og økologisk mat hver dag, de får være med å lage og vi koser oss med måltidene. Og når vi har fødselsdager og årstidsfester er det alltid noe ekstra godt!

Vår pedagogikk vektlegger en balanse mellom kunstneriske og praktiske aktiviteter og den frie leken. Lekene våre er i naturmaterialer, det mener vi stimulerer barnets sanser og fantasievne. Aktivitetene følger årets gang, med planting og såing om våren, mens innhøsting av grønnsaker, bærplukking, toving av ull er naturlige aktiviteter i løpet av høsten. Vi har en daglig samlingsstund med sanger og vers, bevegelser og fingerleker. Hver dag har vi også en eventyrstund som utvikles med bordspill, hvor de store barna får være med å fortelle og vise for de små. Vi har også hvilestund/soving for alle barna etter maten, slik at de har kraft i armer og ben til uteleken etterpå.

Barna utfolder seg i leken, med gode naturlige materialer, i vakre omgivelser. Farge, form, klang, duft og smak – alt nærer barnet og gir stimulans til vekst og utfoldelse og god helse. Vi legger vekt på å skape en trygg, varm og musikalsk atmosfære hvor det kreativt lekende, naturen og det nære menneskelige får god plass. Både du og barnet ditt er hjertelig velkommen til oss!

Barnehagen fikk en stor oppgradering av uteområdet i 2017 og ble i 2018/2019 omfattende renovert. Vi arbeider med planene for en utvidelse mot Kveldroveien for å gi plass til en liten avdeling for de aller minste og samtidig få et vakkert inngangsparti for hele barnehagen.

Barnehagen er tilknyttet Steinerbarnehageforbundet.

Åpningstiden er fra kl. 07.30 til kl. 16.30

 

     

                      

 


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *